پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اخبار انتصابات مفا
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۱۸۱۲۴۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ 
۱۰:۳۸:۱۹
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حكمی سیدمصطفی موسوی ایوانکی را به سمت رییس هیات نظار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.
کد خبر : ۱۸۱۲۴۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ 
۱۰:۲۴:۳۰
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حكمی علیرضا روزبهانی را به سمت عضو هیات نظار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.
کد خبر : ۱۸۱۲۴۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ 
۱۰:۱۵:۱۳
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حكمی جهانبخش شریفی را به سمت عضو هیات نظار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.
کد خبر : ۱۸۱۲۴۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ 
۱۰:۲:۵۵
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حكمی حسین جعفری را به سمت عضو هیات نظار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.
کد خبر : ۱۸۱۲۲۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ 
۱۴:۱۶:۴
سیدرحمت اله اکرمی طی عباس زیار را به سمت معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.
کد خبر : ۱۸۱۲۱۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ 
۱۵:۱۴:۵۳
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی سیدامیرحسین سیدصالحی را به سمت عضو شورای عالی مالیاتی منصوب کرد.
کد خبر : ۳۵۷۰۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ 
۱۳:۱۰:۵۱
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی محسن کاویانی را به سمت مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان منصوب کرد.
کد خبر : ۳۵۷۰۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ 
۱۳:۱۰:۵۱
سیدرحمت اله اکرمی طی حکمی داریوش فتحی سیابیدی را به سمت معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی گمرک ایران منصوب کرد.
صفحه1از93123456...93.بعدي.برو

5.3.4.0
V5.3.4.0