يکشنبه, 31 شهريور 1398
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ 
  • کد خبر : ۱۸۱۸۳۲
طی حكمی از سوی معاون وزیر اقتصاد
ذیحساب و مدیر كل امور مالی نهاد ریاست جمهوری منصوب شد
سیدرحمت اله اکرمی طی حکمی حسن شیخی را به عنوان ذیحساب و مدیر كل امور مالی نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در حکم انتصاب نامبرده آمده است: دراجرای ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور به موجب این حکم به سمت ذیحساب و مدیر كل امور مالی نهاد ریاست جمهوری (ردیف پست سازمانی 74- 33) منصوب می شوید تا برابر ضوابط و مقررات قانونی به وظایف نظارتی و اجرایی خود عمل نمائید. ضمنا انجام امور ذیحسابی های:

 

- شورای عالی امنیت ملی

- شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما

- هیات عالی گزینش

- معاونت اجرایی گزینش

- معاونت اجرایی رییس جمهور

- معاونت امور زنان و خانواده نیز به عهده شما محول می گردد. مقتضی است در اجرای بخشنامه 52441/10828/53 مورخ 24. 12. 1377 موضوع دستورالعمل اجرایی ماده 97 قانون محاسبات عمومی کشور سوابق ذیحسابی ها را از آقای علی مطلبی ورکانی تحویل گرفته ویک نسخه از صورت مجلس تنظیمی را به واحدهای ذیربط ارسال نمائید و مفاد آیین رفتار حرفه ای ذیحسابان و سوگندنامه ی ضمیمه آن همواره مدنظر قرار گیرد. همچنین مستفاد از ماده قانونی صدرالذکر مدت و زمان خاتمه این ماموریت به تشخیص معاونت می باشد. موفقیت شما را در انجام مسئولیت های محوله از خداوند بخشنده و مهربان که ناظر بر اعمال ماست، خواهانم.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.0.0
    V5.5.0.0