يکشنبه, 31 شهريور 1398
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ 
  • کد خبر : ۱۸۱۸۳۰
طی حكمی از سوی معاون وزیر اقتصاد
معاون ذیحساب و مدیر كل امور مالی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی منصوب شد
سیدرحمت اله اکرمی طی حکمی محمد کریم کشاورز را به سمت معاون ذیحساب و مدیر كل امور مالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در حکم انتصاب نامبرده آمده است: دراجرای ماده 32 قانون محاسبات عمومی کشور به موجب این حکم به سمت معاون ذیحساب و مدیر كل امور مالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (ردیف پست سازمانی 246- 33) منصوب می شوید تا به منظور انجام وظایف محوله و قانونی در قالب شرح وظایف و تفویض اختیار صادره از طرف ذیحساب مربوطه برابر ضوابط و مقررات عمل نمایید. همچنین مستفاد از ماده قانونی صدرالذکر مدت و زمان خاتمه این ماموریت به تشخیص معاونت می باشد. موفقیت شما را در انجام مسئولیت های محوله از خداوند بخشنده و مهربان که ناظر بر اعمال ماست، خواهانم.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.0.0
    V5.5.0.0