پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

بخشنامه ها
اندازه پرونده: 416801 bytes خلاصه
ابلاغ بخشنامه شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 1391 دستگاههاي اجرايي استان
اندازه پرونده: 435418 bytes خلاصه
ابلاغ بخشنامه شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 1391 دستگاههاي اجرايي كشور سطح ملي
اندازه پرونده: 3554302 bytes خلاصه
شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال1391 دستگاههاي اجرايي سطح استاني
اندازه پرونده: 3389037 bytes خلاصه
شاخصهاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 1391 دستگاههاي اجرايي سطح ملي
اندازه پرونده: 204448 bytes خلاصه
ابلاغ بخشنامه اختصاصي برش استاني 91
اندازه پرونده: 158395 bytes خلاصه
شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد سال 1391 دستگاههاي اجرايي
اندازه پرونده: 56832 bytes خلاصه
استعلام نتايج ارزيابي عملكرد سال 1391 استانها
اندازه پرونده: 245487 bytes خلاصه
درخواست برش استاني شاخص هاي اختصاصي پيشنهادي سال 1392
اندازه پرونده: 220759 bytes خلاصه
درخواست شاخص هاي اختصاصي پيشنهادي دستگاههاي اجرايي ارزيابي عملكرد سال 92
اندازه پرونده: 655651 bytes خلاصه
بخشنامه شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 1392 و 1393
صفحه1از212.بعدي.برو

5.3.5.0
V5.3.5.0