يکشنبه, 31 شهريور 1398
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ 
  • کد خبر : ۱۸۱۸۴۶
طی حکمی از سوی دژپسند؛
عضو هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی منصوب شد
 طی حکمی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، سید بهاءالدین موسوی به مدت دو سال به عنوان عضو هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دژپسند در حکم انتصاب موسوی بر مواردی چون "تمرکز هیات عالی نظارت بر ایفای وظایف بازرس قانونی در حیطه قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوطه" و "حصول اطمینان از کفایت دستور العمل ها و روش های حسابرسی"، به عنوان  اولویت های  برنامه ای هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی  تاکید کرده است.

 

بر اساس این گزارش "بررسی گزارشات حسابرسی و حصول اطمینان از تعقیب و اقدامات لازم در مورد متخلفین و دیگر موارد مهم مطرح شده در گزارشات حسابرسی" و "نظارت مستمر بر عملیات جاری سازمان و واحدهای تابعه اجرایی آن و حصول اطمینان از حسن اجرای امور بر طبق خط مشی و برنامه‌ها و ضوابط مصوب سازمان" نیز از جمله دیگر اولویت های برنامه ای تعیین شده از سوی وزیر اقتصاد برای این هیات  است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.0.0
    V5.5.0.0