چهارشنبه 26 دي 1397   22:13:22
...
باقری
1397/1/27 دوشنبه   سید جواد باقری
 
سمت  مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات و نماینده وزیر در موضوع ماده 34 آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
 
 
 
 
 
 
 
 

سوابق تحصیلی:

  • دانشجوی دکتری
  • کارشناسی ارشد توسعه مدیریت پایدار                          سال 1395
  • کارشناسی مدیریت دولتی گرایش مالی و اداری             سال 1383


وضعیت ایثارگری:

حضور در جبهه دارد:منطقه عملیاتی بوکان و فاو


سوابق مدیریتی:

نام مرکز/ سازمان

عنوان شغلی

سازمان آتش نشانی

معاون مالی و اداری

گمرک ایران

معاون توسعه مدیریت و منابع

حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری تهران

ذیحساب و معاون مالی و اداری

حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری تهران

معاون هماهنگی و برنامه ریزی

سازمان بازرسی کل شهرداری تهران

معاون امور شهری

گمرک ایران

مدیر کل امور اداری

گمرک ایران

مشاور رئیس کل گمرک ایران

سازمان بازرسی کل بنیاد مستضعفان و جانبازان

مدیر ارزشیابی کارکنان

سازمان غله کل کشور

معاون دفتر حقوقی


سایر مسئولیتها:

شرکت بین المللی کشتیرانی هدف

عضو هیات مدیره ( شرکت سرمایه گذاری شاهد)

گمرک ایران

عضو اصلی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان

وزارت بازرگانی (شرکت فرش ایران)

عضو اصلی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان


 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir