شنبه 4 اسفند 1397   00:33:59
...
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
1397/11/15 دوشنبهاز سوی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تشریح شد؛
میزان صدور اوراق تسویه خزانه و ظرفیت های آن در استان اردبیل
 در راستای اجراء بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، در حال حاضر اوراق تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم، برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی جهت تسویه و تهاتر بدهی اشخاص به وزارتخانه و مؤسسات دولتی و مطالبات از دولت (نوع اول) و همچنین تسویه و تهاتر بدهی اشخاص به بانک‌ها و مطالبات از دولت (نوع دوم) در سطح کشور تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال انجام می‌باشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ، هاشم مظفری گفت : این مهم که قسمتی از پروژه اقتصاد مقاومتی تحت عنوان «توسعه و استقرار نظام جامع بدهی ها و تعهدات عمومی دولت» در حال اجرا بوده، در سطح استان اردبیل نیز توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی مدیریت شده و تا پایان آذرماه از روند پیشرفت مطلوبی برخوردار می‌باشد و در این راستا در 9 ماهه سال جاری، 31 پرونده تشکیل و به منظور صدور اوراق خزانه به مرکز ارسال‌شده است که از این تعداد 9 مورد مربوط به اوراق تسویه خزانه نوع اول با مبلغ 39175 میلیون ریال و 22 مورد آن مربوط به اوراق تسویه خزانه نوع دوم با مبلغ 160631 میلیون ریال می‌باشدبطوریکه درمجموع در بازه زمانی مذکور جهت صدور اوراق تسویه خزانه به مبلغ 200 میلیارد ریال اقدام گردیده است.
 

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل تصریح کرد : بیش از 87 درصد از این مبلغ (174159 میلیون ریال) متعلق به دستگاه‌های طلبکار مستقر در استان اردبیل می‌باشد و پیش‌بینی می‌شود از محل صدور اوراق تسویه خزانه نوع اول، درآمد مالیاتی و به دنبال آن درآمد عمومی استان به مبلغ 13528 میلیون ریال ارتقاء یابد و همچنین از محل صدور اوراق تسویه خزانه نوع دوم مبلغ 160631 میلیون ریال از مطالبات بانکی استان کاسته شده و بر توان تسهیلات دهی بانک‌های استان افزوده شودکه این رقم معادل 1.8 درصد از مانده مطالبات بانکی استان را پوشش می‌دهد.
 

وی عنوان نمود : صدور اوراق تسویه از چند نظر حائز اهمیت می‌باشد، اینکه آن دسته از فعالین اقتصادی که طلب کار از دولت هستند و درعین‌حال به دلیل داشتن بدهی‌های معوق اعم از بدهی مالیاتی ،بدهی بانکی و ... در راستای توسعه فعالیت‌های خود با مشکلاتی مواجه شده‌اند؛ می‌توانند با تقاضای صدور اوراق تسویه خزانه نسبت به تهاتر بدهی‌ها و مطالبات خود از دولت اقدام و با فراغ خاطر بیشتری نسبت به اجرای برنامه‌های پیش روی بنگاه اقتصادی تحت مدیریت خود اقدام نمایند و با وصول طلب دستگاه‌های اجرایی از اشخاص که عمدتاً مربوط به بدهی مالیاتی است، افزایش درآمد عمومی استان رقم خواهد خورد وهمچنین از محل صدور این اوراق قسمت بزرگی از بدهی‌های دولت به بخش خصوصی بدون نیاز به افزایش هزینه‌های دولت تسویه خواهد شد و مهم‌تر از همه اینکه با تهاتر بدهی‌های بانکی بخشی از مطالبات بانکی به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی سیستم بانکی کشور در مسیر کاهشی قرار خواهد گرفت.
 

مظفری خاطر نشان کرد ،انتظار می‌رود تمام دستگاه‌های اجرایی با معرفی و اطلاع‌رسانی مناسب در سطح استان از ظرفیت ایجادشده در جهت کاهش بدهی‌های دولتی، حل مسائل مربوط به بخش خصوصی و تعاونی و نیز کاهش مطالبات بانکی استان حداکثر بهره‌مندی را برده باشند.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir