دوشنبه 30 مرداد 1396   05:11:24
...
مشاوران
لشگر بلوكي
1393/1/23 شنبه   مجتبی لشکربلوکی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• دکتری مدیریت استراتژیک، MBA، کارشناسی مهندسی صنایع

• عضو هیات علمی مدعو دانشگاه های صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر و تهران

• مشاور و مدرس در زمینه مدیریت استراتژیک و مهندسی سازمان

• وبسایت: www.Lashkarbolouki.com

• پست الکترونیک  Lashkarbolook@mefa.gov.ir

• وضعیت نظام وظیفه: معاف (رتبه اول کنکور)

خلاصه مدیریتی شرح سوابق:

* مشاور وزیر اقتصاد در حوزه مدیریت راهبردی

* مشاور مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران

* مشارکت در ۳۵ پروژه مدیریت استراتژیک، سیاست گذاری، طراحی و بازمهندسی سازمان و سرمایه گذاری

* رتبه 1 کنکور کارشناسی ارشد و رتبه 1 معدل در گرایش تکنولوژی

*بالاترین نمره در امتحان جامع دکتری، پذیرش همزمان در دو دانشگاه، دفاع از رساله با نمره عالی

*چاپ و انتشار 14 مقاله در مجلات و کنفرانس ها (7 مقاله علمی- پژوهشی)

* مقاله برگزیده همشتین کنفرانس مدیریت استراتژیک

* تالیف 3 کتاب در زمینه مدیریت استراتژیک و مهندسی مجدد

* بیش از 7000 نفر ساعت تدریس در دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و کارگاه های آموزشی

*سخنران برگزیده کنفرانس مدیریت استراتژیک

* تدریس در 8 دانشگاه و مرکز آموزش عالی (دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه تهران و...)

عضویت در مجامع علمی و خدمات علمی

* عضو کمیته داوران مقالات هشتمین و نهمین و دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

* عضو کمیته علمی و سخنرانان کلیدی هفتمین و هشتمین کنفرانس مدیریت استراتژیک

* داور مقالات مجله علمی پژوهشی مطالعات مدیریت راهبردی

تجارب حرفه ای و اجرایی:

* مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در حوزه مدیریت راهبردی (دکتر طیب نیا) و مدیر سما (سامانه مدیریت استراتژیک)

* مشاور دبیر هیات دولت

* مشاور رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران (ایفیک)

* مشاور مدیر عامل شرکت مپصا در حوزه مدیریت استراتژیک (1390 تا 1392)

 

* مشاور تیم تدوین و جاری سازی استراتژیک بانک صنعت و معدن (1389- 1390)

* مشاور تیم جاری سازی استراتژی  شرکت پتروشیمی اراک (1389 تاکنون)

* تدوین برنامه ریزی استراتژیک و برنامه عملیاتی و جاری سازی استراتژی های شرکت آپکو

* تدوین برنامه استراتژیک و مدل کسب وکاری شرکت شایان دشت توسعه

* کارشناس ارشد تدوین طرح ملی جامع فناوری اطلاعات کشور (تکفا 2)

* مشاور تیم برنامه ریزی استراتژیک بازار شرکت آزمایشگاه مکانیک خاک

* طراحی نگاشت سیاستی نقشه جامع علمی کشور، 1387، دفتر سیاست گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)

* مشاور امور استراتژیک معاونت برنامه ریزی و هماهنگی شرکت توسعه منابع آب و نیرو

* عضو کارگروه فناوری تدوین برنامه پنجم توسعه کشور، نماینده شورای عالی اطلاع رسانی

* عضو کارگروه تدوین پیش نویس بخش فرهنگ- مرکز مطالعات راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی

* مشاور تدوین برنامه‌ توسعه‌ اطلاعاتی و برنامه‌ جامع فناوری اطلاعات تهران (شورای شهر تهران)

* سیاست گذاری توسعه صنعتی صنعت فاوای کشور (کارفرما: مرکز تحقیقات مخابرات ایران،ناتمام)

* مدیر پروژه برنامه ریزی استراتژیک، شرکت نگین سبز خاورمیانه.

* مدیر پروژه طراحی سیستم و فرآیند مدیریت استراتژیک در وزارت تعاون.

* مشاور برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی عملیاتی وزارت تعاون  (سال 1384).

* مدیر پروژه تدوین برنامه ریزی استراتژیک شرکت بهپاک (کارفرما: سازمان نوسازی صنایع)

* کارشناس پروژه سیاست گذاری گسترش کاربری فاوا در صنعت  (کارفرما: مرکزصنایع نوین)

* کارشناس پروژه طراحی سیاست تکنولوژی صنعت مخابرات (کارفرما: مرکز تحقیقات مخابرات)

* مشاور تیم سیاست گذاری توسعه سرمایه گذاری صنعت الکترونیک و میکروالکترونیک سازمان گسترش و نوسازی صنایع

* مشاور پروژه برنامه ریزی استراتژیک شرکت کیلا تولید

* مشاور تیم برنامه ریزی استراتژیک شرکت سایپا پرس

* مدیر حلقه آموزشی- پژوهشی مدیریت استراتژیک (دانشکده صنایع، دانشگاه صنعتی شریف)

* کارشناس برنامه ریزی استراتژیک و توسعه سازمانی شرکت بین المللی پخش بهروز

* مشاور طراحی تدوین طرح جامع نهضت قرآن آموزی

* عضو کمیته راهبری و متدولوژیست طراحی نظام جامع پژوهش فاوا در سطح کشور

* مشاور تیم طراحی ساختار و فرآیندها (سازماندهی و مهندسی مجدد) مرکز مخابرات ایران

* مشاور تیم طراحی ساختار و فرآیندها (سازماندهی مجدد) معاونت تداراکات راه آهن

* مدیر پروژه طراحی سازوکارهای ساماندهی سازمان های قرآنی (شورای عالی انقلاب فرهنگی)

* کارشناس طراحی اصول روشی طراحی سیستم مهندسی فرهنگ (شورای عالی انقلاب فرهنگی)

* مشاور پروژه مهندسی و سازماندهی مجدد انجمن مدیران صنایع

* کارشناس سیستم‌ها و روش ها پژوهشکده توسعه تکنولوژی شریف – جهاد دانشگاهی شریف

* کارشناس طراحی سیستم مدیریت پروژه شرکت پیوند مدیریت فراگیر

* مشاور طراحی نظام جامع مالکیـت و ثبت نوین، سازمان اسناد و املاک کشور

* کارشناس طرح سامان دهی فعالیت های قرآنی کشور (کارفرما: شورای عالی انفلاب فرهنگی)

* کارشناس طراحی ساختار سازمانی فرهنگستان قرآن

*کارشناس و مشاور مدیریتی کمیته فعالیت‌های قرآنی شورای عالی انقلاب فرهنگی

* کارشناس پروژه طراحی راهبردهای تحول براساس عارضه یابی شرکت قطعات یدکی ایران

* کارشناس پروژه طرح نوسازی شرکت کیلا تولید

* کارشناس پروژه طراحی راهبردهای تحول براساس عارضه یابی شرکت کلان طب

* عضو شورای عالی و مدیر واحد تحقیقات مجله صنایع دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی شریف     

 

 کتب چاپ شده

* کتاب فرامین و فنون تفکر استراتژیک، انتشارات نص، چاپ دوم

* کتاب جاری سازی استراتژی، انتشارات آریانا، جاپ سوم

*کتاب مهندسی مجدد سازمان، انتشارات آریانا

* کتاب مدیریت استراتژیک رسانه، انتشارات آریانا (ترجمه و در حال چاپ)

* کتاب مدیریت استراتژیک، رویکردهای منعطف و معطوف به عمل (چگونه سازمان¬ها در شرایط عدم قطعیت، ابهام و پیچیدگی، همچنان استراتژیک تصمیم می گیرند و اقدام می کنند؟)- در حال تدوین

تدریس در دانشگاه ها و کارگاه ها  (بیش از 7000 نفر- ساعت آموزش)

* تدریس درس مدیریت استراتژیک، دانشگاه امیر کبیر، کارشناسی ارشد، ترم پاییزه، سه نیمسال

* تدریس درس مدیریت تحولات استراتژیک، دانشگاه امیرکبیر، کارشناسی ارشد، دو نیمسال

* تدریس درس روش تحقیق، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، کارشناسی ارشد، یک نیمسال

* تدریس درس بودجه بندی، کنترل و مدیریت عملکرد، دانشکده فنی دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد، یک نیمسال

* تدریس درس برنامه ریزی استراتژیک در عمل، دانشگاه صنعتی شریف،کارشناسی ارشد، یک نمیسال

* تدریس درس برنامه ریزی استراتژیک، دانشگاه صنعتی شریف،کارشناسی ارشد، سه نمیسال

* تدریس مدیریت استراتژیک در دانشکده علوم اقتصادی ترم پاییز 1389

*تدریس مدیریت استراتژیک، کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد قزوین، 1388

* تدریس مدیریت تحولات استراتژیک، موسسه آموزش عالی ماهان (2 دوره)

* تدریس درس حل مساله و تصمیم گیری، موسسه آموزش عالی سریرا (1390)

* تدریس برنامه ریزی استراتژیک، دوره ام بی ای دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران (2دوره)

* تدریس درس مدیریت استراتژیک، دوره ام بی ای نفت و گاز (انستیتو مهندسی نفت) 1390

* تدریس درس مدیریت تحولات استراتژیک، دوره ام بی ای نفت و گاز (انستیتو مهندسی نفت) 1390

*سخنرانی استراتژی اقیانوس آبی، کنفرانس مدیریت بازاریابی، تابستان 1390

* سخنرانی مدیریت استراتژیک در عدم قطعیت، 8 رویکرد دومین کنفرانس مدیریت اجرایی،1390

* سخنرانی در کنفرانس مدیریت عملکرد مبتنی بر استراتژی، بهار 1390، هتل المپیک

* تدریس کارگاه آموزشی برنامه ریزی استراتژیک، شرکت سایپا یدک

* سخنرانی در کنفرانس مدیریت استراتژیک با موضوع استراتژی پایدار در شرایط ناپایدار

* تدریس کارگاه یک روزه مدیریت استراتژیک بازار در دوره جامع مدیریت بازار، آریانا

* تدریس شش دوره مدیریت تحولات استراتژیک، وزارت بهداشت و درمان (200 نفر)، 1388

* سخنرانی با موضوع برنامه¬ریزی استراتژیک شتابان، کنفرانس بین المللی مدیریت پاییز 88

* تدریس یک دوره برنامه ریزی استراتژیک، شرکت انسیکو، پاییز 1388

* سخنرانی مدیریت استراتژیک با نگاهی به سیاست های کشور انجمن مدیریت اسلامی، بهمن 1388

* تدریس کارگاه یک روزه آموزشی برنامه ریزی استراتژیک، مفاهیم کلیدی و ابزارهای برتر 

* تدریس یک دوره کامل مدیریت استراتژیک به صورت فشرده در صدا و سیما (شامل برنامه ریزی استراتژیک، جاری سازی استراتژیک، تفکر استراتژیک و کارت امتیازی متوازن، یک روز کامل)

* تدریس هشت دوره فناوری حل مساله و مهندسی تصمیم برای وزارت بهداشت (200 نفر)، 1388

* تدریس برنامه ریزی استراتژیک برای دورهMBA  یک ساله مهرپویان، دانشکده کارآفرینی

* سخنرانی جاری سازی استراتژی در دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف

* سخنرانی جاری سازی استراتژی در همایش یک روزه تحول و پیاده سازی استراتژی

* سخنرانی متدولوژی ارزیابی و اولویت بندی استراتژی ها، ششمین کنفرانس مدیریت استراتژیک

* پنج دوره کارگاه یک روزه فناوری حل مساله و مهندسی تصمیم برای نخبگان در شهرهای تهران و قم، زنجان و رشت

*سمینار نیم روزه در زمینه فناوری حل مساله و مهندسی تصمیم، دانشگاه تهران

* سمینار نیم روزه در زمینه تفکر و تصمیم گیری استراتژیک، دانشگاه الزهرا

* تدریس طراحی و تحلیل سیستم ها در دانشگاه پیام نور (مقطع کارشناسی)(

* تدریس جاری سازی استراتژی ها (دوره MBA موسسه بهار)

*دو دوره برگزاری مهندسی سازمان و اصول مدیریت، جمعی از مدیران و کارشناسان فرهنگی

 

*کارگاه یک روزه مدیریت تحول و مهندسی مجدد، مدیران امور عمومی وزارت بهداشت، قشم

*کارگاه یک روزه مدیریت تحول و مهندسی مجدد، مدیران امور مالی وزارت بهداشت، تهران

*  ارگاه یک روزه مهندسی سازمان، مدیران امور تشکیلات وزارت بهداشت، گلستان

*کارگاه آموزشی مهندسی مجدد ارایه شده در هفتمین همایش مهندسی صنایع

*دوره آموزشی تفکر استراتژیک برای پژوهشکده ای مرتبط با وزارت دفاع

* کارگاه یک روزه آموزشی مدیریت یکپارچه تحولات استراتژیک – انجمن مدیران صنایع

* دوره مدیریت و تفکر استراتژیک، دفتر مطالعات استراتژیک سازمان گسترش و نوسازی

* دوره مبانی مدیریت استراتژیک، معاونت ساختمان سازمان بهینه سازی مصرف سوخت

*سمینار مفاهیم بنیادین مهندسی مجدد برای شرکت مشاوره مدیریت درسا اندیش

* سمینار آشنایی با برنامه ریزی استراتژیک برای مدیران گروه صنایع غذایی سولیکو

* سمینار مدیریت تحول، شرکت مشاوره مدیریتی درسا اندیش

*تدریس نظام مدیریت استراتژیک، دفتر برنامه ریزی معاونت طرح و برنامه وزارت تعاون

* تدریس دوره مدیریت استراتژیک در حلقه آموزشی پژوهشی مدیریت استراتژیک – مجله مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف

*سمینار هدف گذاری در سیاست  عمومی فاوا، شرکت سماسامانه های مهندسی اطلاعات

* تدریس متدولوژی تدوین ماموریت، مرکز تحقیقات مخابرات

* تدریس دوره مدیریت استراتژیک برای هیات مدیره شرکت حدید صنعت

* سمینار مدیریت استراتژیک – مدیران شرکت حدید صنعت

* کارگاه آموزشی مدیریت استراتژیک رشد، کنفرانس بین المللی مدیریت بازار، 1386

* سمینار مهندسی سیستم ها و مهندسی مجدد فرآیندها، معاونت فرهنگی بنیاد شهید و ایثارگران

* دوره آموزشی مدیریت استراتژیک برای یک شرکت خدمات حمل و نقل

*کارگاه تفکر خلاق، شهریاران جوان شهرداری

* کارگاه یک روزه مدیریت استراتژیک، دوره تربیت مدرس کارآفرینی وزارت کار

* کارگاه ارایه تجارب برنامه جامع فناوری اطلاعات شهر تهران، اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک، اسفند 1386

* کارگاه برنامه ریزی استراتژیک، مشترک با پروفسور مشایخی، راهبران پتروشیمی

کارگاه مهارت های تفکر با تاکید بر روی مهارت تفکر خلاق، برای سازمان ثبت املاک

 

 

مقالات

* مقاله علمی پژوهشی، طراحی مدل فرآیندی استراتژی پابرجا، اندیشه مدیریت راهبردی، 1391

* مقاله علمی پژوهشی رویکردهای جایگزین طراحی استراتژی در شرایط عدم قطعیت، پژوهش های مدیریت، 1392

*مقاله علمی پژوهشی تحلیل تطبیقی ـ انتقادیِ فنونِ طراحی استراتژی پابرجا، مطالعات مدیریت انتظامی 1390

* مقاله علمی پژوهشی تاثیر هوشمندی رقابتی بر تصمیم گیری استراتژیک، چشم انداز مدیریت بازرگانی، 1389

* مقاله علمی پژوهشی طراحی استراتژی پابرجا با کاربرد مدل سازی ساختاری تفسیری، مطالعات مدیریت راهبردی، 1390

* مقاله علمی پژوهشی چارچوب شناخت کدهای اخلاقی در پژوهش های علم و فناوری،اخلاق درعلوم و فناوری، 1388

*مقاله علمی پژوهشی الگوی کنترل راهبردی سازمانی؛ رویکردی کارکردگرایانه، اندیشه مدیریت راهبردی،1391

* مدل فرایندی مدیریت استراتژیک رشد سازمان با رویکرد پیشبرد فرصت های کارآفرینانه، هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک (نویسنده دوم) مقاله برگزیده کنفرانس.

* تحلیل تطبیقی- انتقادی فنونِ طراحی استراتژی پابرجا، پنجمین کنفرانس مدیریت استراتژیک و عملکرد، 1389

* فنون مدرن مدیریت استراتژیک برای تدوین استراتژی ملی پابرجا در شرایط عدم قطعیت، همایش نقش مدیریت راهبردی در تحقق چشم انداز بیست ساله، دانشکده عالی دفاع. 1389

*موانع معرفت شناختی و روان شناختی تصمیم گیری استراتژیک، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، 1387

* مدل ارزشی در پروژه های سیاست پژوهی استراتژیک، ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، 1387

* مدل راهبردی برنامه جامع فاوای تهران، اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک، 1386

* مدلQFD مبنا برای طراحی وجاری سازی استراتژی، کنفرانس بین المللی مدیریت،1382

*ارایه یک مدل ترکیبی برای تعالی سازمانی، کنفرانس بین المللی مدیریت، 1382

* گونه شناسی نقش مشاوران مدیریت استراتژیک، نشریه چشم انداز مدیریت، شماره 15، 1386

* موقعیت یابی الگوبرداری در مسیر تعالی سازمان، سومین کنفرانس بین المللی کیفیت، 1385

* رهیافتی به‌سوی E-strategy، نشریه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، شماره 29

* مهندسی مجدد و تغییر اندیشه راهبردی، نشریه مهندسی صنایع- دانشگاه شریف، شماره 24

* طراحی پایه‌های سازمان یادگیرنده، نشریه مهندسی صنایع- دانشگاه شریف، شماره 31

*معماری سازمان های یادگیرنده، مجله کارآفرین

* و چند مقاله سیاسی اجتماعی در روزنامه های سراسری

  جهت مشاهده رزومه اینجا را کلیک کنید.

 

 

 
امتیاز دهی
 
 

نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir